Michiel Fransz. (Machiel) Witte

 

Michiel, is geboren in 1732, zoon van Frans Fransz. (Witte, de Wit) Watté en Pietje Sieuwertsd. (Pietertje) Kuijper. Hij is gedoopt (RK) door de Eerweerdigen Heer Hermanus Bernardus Schutten op donderdag 14 februari 1732 in Den Hoorn (Texel). Bij de doop van Michiel waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Arisz. Visser (1689-1762) [aangetrouwde oom moederszijde] en Neeltje Sieuwertsd. Kuijper (1692-1776) [tante moederszijde].

Figuur 1. Doop Michiel Witte (bron: Roomsch Katholiek Doopboek voor de gemeente van Texel)

Michiel is overleden op 54 jarige leeftijd. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 februari 1786  Hij is begraven op donderdag 23 februari 1786 in Den Burg (Texel).

Figuur 2. 23 februari 1786, 't Lijk van Magiel de Witt Den Burg,  Kosten ƒ 3,00 (bron Register op de Impost op het Begaven, Aangifteboek 1782)

Michiel trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 4 mei 1757 voor de wet (Getrouwd " voor beijde in de 4e classe ƒ 6,-- (impost) in Den Burg met Antje Dirskd. Dijt, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond
plaats op zondag 22 mei 1757 in Den Burg.

Figuur 3. Huwelijk Impost 4 mei 1757

Figuur 4. Kerkelijk huwelijk 22 mei 1757 (bron: RK huwelijk, Texel , DTB RK, T: 1649-1657,1675-1812)

Antje is een dochter van Dirk Reijersz. Dijt en Cornelisje -Krillisje- Cornelisd. (Crillisje Crillis) Krillis. Zij is gedoopt op vrijdag 5 december 1732 te Westergeest (Texel)  Bij de doop van Antje was de volgende getuige aanwezig: Divertje Cornelis (crillis).

Figuur 5. 5-12-1732, Doop Antje DIjt Bron: Rooms Katholiek Doopboek beginnende in 1727 voor de gemeente van Texel Eerwaarde Heer Hermanus Bernardus Schutte, Pastoor)

 Antje is overleden op 56 jarige leeftijd, Antje is begraven op 29 augustus 1789 te Den Burg.

Figuur 5. 29 augustus 1789, 't Lijk van Antje DIjt, Den Burg,  Kosten ƒ 6,00 (bron Register op de Impost op het Begaven, Aangifteboek 1782)

 

Michiel en Antje woonde in Den Hoorn. (Dirk Rijersz Dijt (Groenendaal 1696- De Baronie 1769) was in 1720 getrouwd met Cornelisje Cornelis. (1695- de Westen 1762) Zij woonden tot 1725 op Waterweg 12, (Het Simonsplaatsje) em kwamen hier. In 1739 was Dirk buurtheer van De Westen. Hij had in 1742 nog 4 kinderen thuis. Voor zijn werk had hij een span paarden en een wagen. In 1750 waren er nog twee dochters over de vloer. Bij de boerderij had Dirk 4.000 roeden land en bovendien 1.550 roeden verspreid liggen land. Het eigendom ging over op Michiel Franszn Witte (den Hoorn 1732, Den Burg 1751) die in 1751 getrouwd was met Dirk’s dochter Antje Dijt (De Westen 1732, Den Burg 1789).

Lijst 1763 RK inwoners Den Hoorn: 2 personen, vermogend. Hij kocht in 1772 het huis Warmoesstraat 8 (kadasternummer 1828 K243 voor f 990,- Het is niet bekend of hij er ook heeft gewoond ! Zijn vrouw en kinderen verkochten het huis voor het bedrag van f 2050,- na zijn overlijden in 1786.


Michiel Fransz Witte en Antje Dirks (Dijt) hebben op 24-6-1768 ten overstaan van notaris Hermanus de Wolff jr. in Amsterdam hun testament op laten stellen, zo blijkt uit notarieel archief Texel inv.nr. 4907, 4-4-1789. Deze Texelse akte behelst overigens het aanstellen van voogden over hun minderjarige zoons Cornelis en Frans, na het overlijden van Michiel Fransz Witte. (klik de link aan voor het Testament)

Kinderen van Michiel en Antje:

1 Fransiscus Michielsz. Witte (afb. 25 en 26). Hij is gedoopt op dinsdag 4 april 1758 in Den Hoorn (Texel) [bron: Uit extract doopregister(Texel Rk dopen 1647-1812)]. Bij de doop van Fransiscus was de volgende getuige aanwezig: Jan Fransz. Witte (1735-1803) [oom vaderszijde]. Fransiscus is overleden op dinsdag 25 april 1758 in Den Hoorn (Texel), 21 dagen oud [bron: Impost].

2 Petronella Michielsd. Witte (afb. 27 en 28). Zij is gedoopt op maandag 4 juni 1759 in Den Hoorn (Texel) [bron: Uit extract doopregister(Texel Rk dopen 1647-1812)]. Bij de doop van Petronella was de volgende getuige aanwezig: Jan Fransz. Witte (1735-1803) [oom vaderszijde]. Petronella is overleden op woensdag 13 januari 1762 in Den Hoorn (Texel), 2 jaar oud [bron: Impost].

3 Krelisje Michielsd. (Cornelisje) Witte (afb. 29 en 30). Zij is gedoopt op zondag 27 december 1761 in Den Hoorn (Texel) [bron: Uit extract doopregister(Texel Rk dopen 1647-1812)]. Bij de doop van Cornelisje was de volgende getuige aanwezig: Jan Fransz. Witte (1735-1803) [oom vaderszijde]. Cornelisje is overleden op dinsdag 16 februari 1768 in Den Hoorn (Texel), 6 jaar oud.

4 Frans Michielsz. Witte (afb. 31 en 32). Hij is gedoopt op woensdag 1 maart 1769 in Den Hoorn (Texel) [bron: Texel, DTB RK, D: 1647-1812]. Bij de doop van Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Fransz. Witte (1735-1803) [oom vaderszijde] en Grietje Dirksd. Zijm (1737-1825) [aangetrouwde tante vaderszijde]. Frans is overleden op donderdag 9 juli 1772 in Den Burg (Texel), 3 jaar oud [bron: Impost].

5 Pietertje Michielsd. Witte (afb. 33 en 34). Zij is gedoopt op woensdag 6 mei 1772 in Den Hoorn (Texel) [bron: Uit extract doopregister(Texel Rk dopen 1647-1812)]. Bij de doop van Pietertje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Fransz. Witte (1735-1803) [oom vaderszijde] en Grietje Dirksd. Zijm (1737-1825) [aangetrouwde tante vaderszijde]. Pietertje is overleden op donderdag 12 november 1772 in Den Burg (Texel), 6 maanden oud.

6 Cornelis Michielsz. Witte (afb. 35 t/m 38), geboren op maandag 22 februari 1773 in Amsterdam (NH) [bron: Register Civique, nr 7747 a 03.05]. Hij is gedoopt op maandag 22 februari 1773 in Amsterdam (NH). Cornelis was schoenmaker van beroep. Cornelis is overleden op maandag 31 juli 1815 om 21:00 in Den Burg (Texel), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 augustus 1815 [bron: Overlijdensregister B.S. Texel, blz 17a, overlijdensregister 1815. Overleden in het huis H-285 te Den Burg, begraven aldaar in den Burg]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Reijert Kikkert (geb. ±1760) en Frans Michielsz. Witte (De Wit) (1774-1842) [broer]. Hij is begraven op dinsdag 1 augustus 1815 in Den Burg (Texel).  Op den 23 januari 1801 zijn ik Cornelis Witte met mij Eerzaamen Vrouw Antje Aries Graaf in de huwelijken Staat getreden En zijn getrouwd door de Eerwaarde Heer Pastoor Andries Van Weert (A.C. van Weert, pastoor van juni 1779- ovl 8 nov 1808 Texel)op vrijdag smorgens 11 uuren.  Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 23 januari 1801 in Den Burg (Texel) [bron: impost nr 41, Texel, Aangifte voor de IMPOST, T: 1752-1812 , Texel , DTB RK, T: 1649-1657,1675-1812 Beijde aan De Burg en beijde in de derde classe F12,--] met Antje Ariesd. Graaf (afb. 39 en 40), 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 23 januari 1801 in RK Kerk Den Burg (Texel), 11.00 uur door pastoor Andries van Weert. Bij het kerkelijk huwelijk van Cornelis en Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Martje Dijt, Weduwe Warmoes en Volkje Zoetelief. Antje is een dochter van Arie Pietersz. Graaf en Jantje Simonsd. Zoetelief. Zij is gedoopt op maandag 18 juli 1774 in Den Burg (Texel). Bij de doop van Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Simon Pietersz. Graaf en Trijntje Ariesd. (Trientje) Kluiver (±1736-1809) [aangetrouwde tante vaderszijde]. Antje is overleden op donderdag 24 juli 1834 om 04:00 in Den Burg (Texel), 60 jaar oud [bron: Wonende en Overleden aan Den Burg (overlijdensakte)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 juli 1834 [bron: Overlijdensakte blz 11b 1834.]. Bij de overlijdensaangifte van Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Jacobsz. (Pieter) Hin (1805-1889) [schoonzoon] en Arie Cornelisz. Witte (1805-1867) [zoon].

Uit Boerderijenboek: Hollewal (4) Den Burg
Hogerstraat 8 werd verhuurd aan de schoenmaker Cornelis Michielszn Witte (Amsterdam 1773 Hogerstraat 8- 1815) die in 1801 getrouwd was met Antje Ariesd. Graaf (Molenstraat 35 1774-Binnenburg 4 1834). In 1810 gaf Cornelis 2 stuivers als bijdrage voor de collecte om Napoleon aan vrijwilligers te helpen. Johan Reinbach gaf ƒ 4,-- Hij was makelaar, koopman in tabak en werd gemeenteontvanger. Hogerstraat 8 werd zijn pakhuis. Antje Witte-Graaf kocht het woonhuis Binnenburg 4 en ging daar met haar kinderen wonen

 Transcriptie:

Op den 23 januari 1801 zijn ik Cornelis Witte met mij Eerzaamen Vrouw Antje Aries Graad in de huwelijken Staat getreden En zijn getrouwd door de Eerwaarde Heer Pastoor Andries Van Weert (A.C. van Weert, pastoor van juni 1779- ovl 8 nov 1808 Texel)op vrijdag smorgens 11 uuren.

Op de 19 maart 1801 is gebooren is Gebooren Antje Cornelisz Witte op donderdag smorgens ten 6 uuren en gedoopt door de Eerwaarde heer Cappelaan Lieberigh. (C.A. Liebrechts, kapelaan 8-nov 1800- 29-sept-1802)


Op den 10 february 1803 is Gebooren Michiel Cornelisz Witte op donderdag savons te 5 uuren en Gedoopt door de Eerwaarde Cappelaan Baterus (J. Baters, pastoor van 29 nov 1808 tot 3 april 1813)


Op den 21 augustus 1805 is Gebooren Arie Cornelisz Witte op Woonisdag snags 12 uuren en gedoopt op donderdag smorgens den 22 augustus door de Eerwaarde heer Cappelaan Baterus (J. Baters, pastoor van 29 nov 1808 tot 3 april 1813)


Op den 30 juny 1808 is Gebooren Jacob Cornelisz Witte op donderdag middag om 20 uren en gedoopt door de Eerwaarde Heer Hartman (J.H. Hartman kapelaan tussen juli 1806 en 27 juli 1809) (opmerking Peter Witte: Ik ben een afstammeling van Jacob Witte)

Handgeschreven door Cornelis Witte (bron J.J.J. (Jaap) Witte

De kapelaans en Pastoors staan oa vermeld in het boek "Geschiedenis van de Rooms-Katholieken op Texel" van  Sjaak Schraag.

7 Frans Michielsz. Witte (De Wit), geboren [bron: DTB 348, p.247(folio 124), nr.6]. Hij is gedoopt op maandag 14 maart 1774 in Amsterdam (NH) [bron: gedoopt door Pastoor Wilhelmus Reinerus Boom (RK) in de "Posthoorn", blz 124 Doopregister 1774 (Amsterdam Dopenen Trouwen 1737-1811) Doopboek vermeld Wilhelmo Boom]. Bij de doop van Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Grietje Dirks en Jan Fransz. Witte (1735-1803) [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Frans: Frans is ook bekend als Frans Michielsz. De Wit.
Frans is overleden op zondag 1 mei 1842 om 01:00 in De Westen (Texel), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Overlijdensakte nummer 47, Texel 1842]. Bij de overlijdensaangifte van Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Simonsz. Dijt (1796-1862) [schoonzoon] en Michiel Fransz. Witte (de Wit) (1807-1856) [zoon].
Frans Was Kajuiter op de Triton (1787) , vervolgens boer en schoenmaker.

(1) trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 17 februari 1797 in Texel [bron: Impost, Voor beijde in de 3e classe F12,- Texel, Aangifte voor de IMPOST, T: 1752-1812] met Martje Gerritsd. Dijt, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 24 februari 1797 in Texel RK.
Notitie bij het huwelijk van Frans en Martje: zij lieten een langstlevende testament opstellen op 8 december 1797 (notarieel archief Texel inv.nr.4911) zij was ziek. Hun vermogen bedroeg minder dan f 4000,-. Martje is een dochter van Gerrit Cornelisz. Dijt en Martje Jansd. Visser. Zij is gedoopt op woensdag 17 augustus 1774 in De Westen (Texel) [bron: DTB RK, D: 1647-1812]. Bij de doop van Martje waren de volgende getuigen aanwezig: Aafje Jansd. Visser en Mennotje van der Wielen . Martje is overleden op zondag 3 februari 1811 in De Westen (Texel), 36 jaar oud.

(2) trouwde, 41 jaar oud, op zondag 8 oktober 1815 in Den Burg (Texel) [bron: Huwelijksakte 42 (blz 26r) 1818 Texel] met Martje Ariesd. Dekker (afb. 46), 25 jaar oud, nadat zij op zondag 24 september 1815 in Den Burg (Texel) in ondertrouw zijn gegaan [bron: 11:00 getrouwd]. Bij het burgerlijk huwelijk van Frans en Martje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gerritsz. Spigt (geb. ±1762), Jacob Schraag (1763-1826) [neef moederszijde bruidegom], Cornelis Dijt (geb. ±1776) en Jacob Verberne (geb. ±1785). Martje is een dochter van Arie Jansz. Dekker en Antje Gerritsd. Spigt. Zij is gedoopt op zaterdag 20 februari 1790 in De Westen (TX) [bron: Texel, DTB RK, D: 1647-1812]. Bij de doop van Martje waren de volgende getuigen aanwezig: Aafje Jansd. Dekker en Jacob Schraag (1763-1826). Martje is overleden in het huis H-264 op woensdag 13 november 1816 om 10:00 in De Westen (TX), 26 jaar oud.

(3) trouwde, 44 jaar oud, op zaterdag 21 november 1818 in Den Burg (Texel) [bron: Huwelijksakte 45 1818 Texel] met Cornelia Simonsd. (Neeltje) Ratelaar (afb. 47 en 48), 31 jaar oud, nadat zij op zondag 8 november 1818 in Den Burg (Texel) in ondertrouw zijn gegaan [bron: 11:00 getrouwd]. Bij het burgerlijk huwelijk van Frans en Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Jansz. Dekker (geb. ±1760), Jan Gerritsz. Spigt (geb. ±1762), Reijer Dijker (geb. ±1790) en Lammert Jansz. Stam (geb. 1796). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 22 november 1818 in Den Burg (Texel).
Notitie bij het huwelijk van Frans en Neeltje: 1ste huwelijksafkondiging is afgelezen voor het gemeentehuis op 8 november 1818 om 11:00 uur te Den Burg (Texel).
Neeltje is een dochter van Simon Simonsz. Ratelaar en Cornelisje Jansd. (Crelisje) Gorter. Zij is gedoopt op donderdag 30 augustus 1787 in Zuidhaffel (Texel) [bron: Texel, DTB RK, D: 1647-1812]. Bij de doop van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Jantje Ratelaar en Gerrit Rijk.
Neeltje is overleden op vrijdag 20 maart 1840 om 16:00 in De Westen (Texel), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 maart 1840 [bron: Overlijdensakte (26)]. Bij de overlijdensaangifte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Kalis (geb. ±1774) en Maarten Smit (geb. ±1774).
 

Woonplaats: De Westen Driehuizen 15 Den Hoorn.
Boerderij eerst eigendom van zijn vader Michiel en moeder Antje.
Frans Michielszn Witte (Amsterdam 1774, De Westen 1842) werd de opvolgende boer, die in 1797 getrouwd was met Martje Gerritsd Dijt (Groendendaal 1774-De Westen 1811). In 1815 hertrouwde Frans met Martje Gerrits. Dekker (Weltevreden 1790- De Westen 1816) en in 1818 met Neeltje Simonsd. Ratelaar (Zuidhaffel 1787- De Westen 1840). Frans had 80 schapen en vier koeien. Zijn zoon Michiel Witte (De Westen 1807-Den Burg 1856) verkreeg later het eigendom (erfenis) De oude Texelse boerdeij ging in 1945 in vlammen op.

 

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

(Gebaseerd op doopdatum)
3   Broer Jan Fransz. gedoopt  (03-06-1735)
minstens 10   Grootvader Sieuwert Reijersz. overleden  (>1742)
20   Vader overleden  (25-12-1752)
21   Oom Reijer Sieuwertsz. overleden  (04-11-1753)
21   Tante Maartje Sieuwertsd. overleden  (04-11-1753)
25   Trouwde met Antje Dirskd. Dijt  (04-05-1757)
26   Zoon Fransiscus Michielsz. gedoopt  (04-04-1758)
26   Zoon Fransiscus Michielsz. overleden  (25-04-1758)
27   Dochter Petronella Michielsd. gedoopt  (04-06-1759)
29   Dochter Cornelisje gedoopt  (27-12-1761)
29   Dochter Petronella Michielsd. overleden  (13-01-1762)
30   Broer Jan Fransz. trouwde met Grietje Dirksd. Zijm  (05-01-1763)
32   Neef of nicht levenloos geboren  (16-06-1764)
33   Getuige bij doop van Frans Jansz. Witte  (18-06-1765)
33   Neef Frans Jansz. gedoopt  (18-06-1765)
35   Neef Dirk Jansz. gedoopt  (08-02-1768)
36   Dochter Cornelisje overleden  (16-02-1768)
37   Zoon Frans Michielsz. gedoopt  (01-03-1769)
38   Neef Pieter Jansz. geboren  (05-08-1770)
38   Getuige bij doop van Pieter Jansz. de Kuiper Witte  (10-08-1770)
40   Dochter Pietertje Michielsd. gedoopt  (06-05-1772)
40   Zoon Frans Michielsz. overleden  (09-07-1772)
40   Dochter Pietertje Michielsd. overleden  (12-11-1772)
40   Nicht Neeltje Jansd. gedoopt  (06-12-1772)
41   Zoon Cornelis Michielsz. geboren  (22-02-1773)
42   Zoon Frans Michielsz. gedoopt  (14-03-1774)
43   Nicht Antje Jansd. gedoopt  (28-09-1775)
44   Tante Neeltje Sieuwertsd. overleden  (18-04-1776)
46   Nicht Gerbrig gedoopt  (05-07-1778)
49   Moeder overleden  (07-02-1782)
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 16-04-2013 11:00 door Peter Witte

Terug naar hoofdindex